ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY


     Elektronické systémy využívajú sofistikovanú zámkovú vložku s elektronickým prepojením na diaľkové ovládanie vložky. Medzi systémami, ktoré ovládajú vložku, môžu byť napríklad dverové systémy, počítačové informačné systémy firmy alebo dokonca bezdrôtové prístroje ovládajúce vložku cez ústredňu umiestnenú v mieste firmy, či domu.


Ovládanie umožňujú tri mechanizmy, ide o:

  • mechanizmus Clever,
  • Digivložku
  • Čítačku.

Tieto systémy je možné jednoducho programovať len priložením programovacej karty. To sa dá využiť hlavne pri strate (odcudzení) ovládacieho média. Nie je potrebná žiadna výmena alebo zložité prestavovanie. Priložením nosného média alebo programovacej karty sa jednoducho odstráni stratené (odcudzené médium). V prípade, že sa odstránené médium nájde, je možné ho opätovne zaradiť k ovládaniu akéhokoľvek zariadenia.

 

 

Užívateľské médiá sú rôzne, napríklad:

  • karty,
  • prívesky,
  • kľúče,
  • hodinky

Tieto médiá majú jedinečné kódy a v prípade problému sa dá zistiť, ktoré médium a kedy dané zariadenie otvorilo.