Systém centrálnej vložky

 

     Tento systém je tvorený jedinečnými médiami (kľúče, karty), ktoré ovládajú jednotlivé súkromné byty a centrálnymi vložkami, ktoré ovládajú všetci majitelia súkromných bytov (prípadne len časť majiteľov). Systém centrálnej vložky sa môže skladať z elektronických alebo mechanických zámkov, ale tiež z kombinácie týchto systémov.

  
  

Je vhodný najmä na uzamykanie v panelových domoch, bytovkách a iných objektoch, kde existujú spoločné priestory.