Systém generálneho kľúča

 

     Základ tvorí hlavný kľúč (na obrázku s červenou hlavičkou), ktorý v rámci právomocí otvára všetky vložky (cylindrické i elektronické) v systéme. Ďalej sa rozdeľuje na vedľajšie kľúče (na obrázku s modrou hlavičkou), ktoré ovládajú len časť cylindrických vložiek alebo elektronických zámkov systému (ekonomické oddelenie, personálne oddelenie, výroba alebo dom, chata, záhrada).

 

Význam tohoto systému spočíva v tom, že majiteľ (na obr. vlastník kľúča s červenou hlavičkou) ovláda jedným médiom (kľúč alebo karta apod.) všetky uzamykateľné miesta v objekte.

 

Systém sa môže skladať z elektronických alebo mechanických zámkov, ale takisto z kombinácie týchto systémov.  

Systém generálneho kľúča je vhodný pre veľké i menšie firmy, hotely a viac objektové domácnosti.